Preču atgriešana

LR Ministru kabineta noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu " nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā. Šo noteikumu mērķis ir aizsargāt patērētājus, kuriem veicot pirkumus nav iespējams izvēlēto preci vai pakalpojumu pārbaudīt un izvērtēt tā atbilstību patērētāja vēlmēm.

"Patērētāju tiesību aizsardzības likums" 12. panta 4. daļa nosaka, ka „Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam."

"Patērētāju tiesību aizsardzības likums" 12.panta 6. daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā" Preci var atgriezt tikai oriģinālā, nebojātā iepakojumā un pilnā komplektācijā. Interneta veikals patur tiesības atteikt pircējam izmantot atteikuma tiesības, ja prece ir lietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā vai preces iepakojums būtiski bojāts.